Kommunal- og regionalvalgloven § 110

  1. § 110
    Loven træder i kraft den 1. april 1989.
  2. Stk. 2.
    Samtidig ophæves lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 139 af 26. marts 1985.
  3. Stk. 3-4.
    (Udelades)