Kommunal- og regionalvalgloven § 105 m

  1. § 105 m
    Afgørelser efter § 105 l kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af enhver vælger i kommunen, senest 14 dage efter at afgørelsen er meddelt klageren.