Kommunal- og regionalvalgloven § 105 f

 1. § 105 f
  På stemmesedlerne ved folkeafstemninger skal ordene Ja og Nej være trykt klart adskilt.
 2. Stk. 2.
  Stemmesedlerne skal være påtrykt det spørgsmål, der stemmes om, jf. § 9 b, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.
 3. Stk. 3.
  Afholdes en kommunal folkeafstemning samme dag som et landsdækkende eller kommunalt og regionalt valg eller en landsdækkende eller anden kommunal folkeafstemning, skal stemmesedlerne til den kommunale folkeafstemning have en anden farve end stemmesedlerne, der benyttes ved de øvrige afstemninger.
 4. Stk. 4.
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om stemmesedlernes indhold og udformning.