Kommunal- og regionalvalgloven § 105 a

  1. § 105 a
    Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på folkeafstemninger, der afholdes efter §§ 9 b og 9 c i lov om kommunernes styrelse.