Kommunal- og regionalvalgloven § 104 a

  1. § 104 a
    Et medlems manglende rettidige udtræden berører ikke gyldigheden af kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets eller et udvalgs beslutninger.