Kommunal- og regionalvalgloven § 104

  1. § 104
    Når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted.