Klimaloven § 11

  1. § 11
    Klimarådet bistås af et sekretariat.
  2. Stk. 2.
    Sekretariatet ledes af en sekretariatschef, som ansættes af Klimarådets formand.