Kildeskatteloven § 56

 1. § 56
  For følgende indeholdelsespligtige kan skatteministeren bestemme en fremrykket afregning af indeholdt kildeskat efter kildeskatteloven:
  1. 1) Ministerier og institutioner, hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove.
  2. 2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen m.v. har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen skal finde anvendelse.
  3. 3) Ikke statslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere.
  4. 4) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab.
  5. 5) Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en region eller en kommune.
 2. Stk. 2.
  For indeholdelsespligtige, der er omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6, gælder stk. 1 alene forudlønnede.
 3. Stk. 3.
  Kommuner og regioner skal afregne indeholdt kildeskat senest den første hverdag i måneden.