Kemikalieloven § 4 a

  1. § 4 a
    Miljøministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om adgangen til at besidde stoffer og blandinger og varer, som er reguleret i medfør af kapitel 6, eller som ikke er godkendt til anvendelse i Danmark, jf. kapitel 7.