Kemikalieloven § 38 d

  1. § 38 d
    Udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer kræver tilladelse. Miljøministeren fastsætter nærmere regler herom.