Kemikalieloven § 32 c

  1. § 32 c
    Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der forhandler brændstof til motorkøretøjer, i et nærmere bestemt omfang skal udbyde en bestemt brændstofkvalitet til salg.