Kemikalieloven § 32

  1. § 32
    Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter der til særlige formål eller i bestemte blandinger kun må anvendes stoffer, der er tilladt til sådanne formål eller i sådanne blandinger. Der kan stilles krav til de tilladte stoffers renhed og koncentration.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan udfærdige fortegnelse over de tilladte stoffer og deres anvendelse.