Kemikalieloven § 22 a

  1. § 22 a
    Ministeren kan fastsætte regler om, at et stof eller en blanding ved salg skal være ledsaget af et oplysningsblad med indholdsdeklarationer, risikoangivelser, sikkerhedsforskrifter og lignende.