Køretøjsregistreringsloven § 5

  1. § 5
    Skatteministeren kan fastsætte regler om benyttelse her i landet af køretøjer, der er registreret i et andet land, på Færøerne eller i Grønland.