Købeloven § 80

 1. § 80
  Lider køberen tab som følge af en mangel, kan han kræve skadeserstatning, hvis:
  1. 1) sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed,
  2. 2) sælgeren har givet køberen vildledende oplysninger, som han ikke havde føje til at anse for korrekte,
  3. 3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om en mangel, som han kendte eller burde kende,
  4. 4) genstanden savner egenskaber, som må anses tilsikrede, eller
  5. 5) mangelen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgerens forsømmelse.
 2. Stk. 2.
  Ved køb af genstande bestemt efter art kan køberen endvidere kræve skadeserstatning efter § 43, stk. 3.