Jordfordelingsloven § 9

  1. § 9
    I sager, som rejses af lodsejere efter § 3 i denne lov, afholdes udgifterne af lodsejerne. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at der skal ydes tilskud til de omkostninger, som afholdes af lodsejerne.