Jordfordelingsloven § 26

  1. § 26
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at opgaver i henhold til denne lovs § 2, stk. 8, og § 3, kan lægges ud til private.