Jordfordelingsloven § 22 a

  1. § 22 a
    Udbetaling Danmark varetager opgaver efter regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør af § 22, stk. 2, og opgaver efter § 22, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling Danmark indstiller regulering af jordrenten efter regler fastsat af ministeren i medfør af § 22, stk. 1, 2. pkt.