Jordfordelingsloven § 20

  1. § 20
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om opkøb, anvendelse og videresalg af fast ejendom i medfør af denne lov.