Jordfordelingsloven § 14

  1. § 14
    Ved tinglysning af et adkomstdokument om erhvervelse af fast ejendom, hvorpå der er lyst forkøbsret for staten, skal der vedlægges dokumentation for, at forkøbsretten ikke kommer til anvendelse, jf. § 12, stk. 3. I modsat fald tinglyses dokumentet alene med frist i henhold til tinglysningsloven til fremskaffelse af dokumentation eller erklæring fra miljø- og fødevareministeren om, at forkøbsretten ikke gøres gældende.
  2. Stk. 2.
    Ministeren fastsætter regler om den dokumentation, som skal forevises tinglysningsdommeren.