Jernbaneloven § 56

  1. § 56
    Transportministeren kan fastsætte regler om sikkerhed og interoperabilitet på jernbaneområdet.