Jernbaneloven § 48

  1. § 48
    Ved passage af niveauoverkørsler, der ikke er åbne for almindelig færdsel, skal der udvises særlig forsigtighed.
  2. Stk. 2.
    Uvedkommende må ikke benytte niveauoverkørsler, der ikke er åbne for almindelig færdsel.
  3. Stk. 3.
    Transportministeren fastsætter nærmere regler om passage og benyttelse af niveauoverkørsler, der ikke er åbne for almindelig færdsel.