Jernbaneloven § 47 a

 1. § 47 a
  Personer, der skal passere en perronovergang i niveau med jernbaneskinner, skal udvise særlig forsigtighed. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.
 2. Stk. 2.
  Personer må ikke passere en perronovergang i niveau med jernbaneskinner i følgende situationer:
  1. 1) Det kan ses eller høres, at tog nærmer sig.
  2. 2) Advarsel om, at tog nærmer sig, er tilkendegivet ved signalanlæg.
  3. 3) Jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.