Jernbaneloven § 24

 1. § 24
  Der kan ikke uden tilladelse fra infrastrukturforvalteren
  1. 1) foretages udgravninger eller opfyldninger eller anbringes materiel eller materialer i en sådan nærhed af infrastrukturforvalterens område, at der derved kan opstå fare for driften,
  2. 2) føres ledninger over, under eller langs med banen,
  3. 3) ledes vand til banen eller dennes grøfter, herunder ved opstemning, eller
  4. 4) foretages arbejder i niveauoverkørsler.