Jernbaneloven § 19

  1. § 19
    Infrastrukturforvalteren offentliggør sine krav til færdsel på baneafsnit, som denne forvalter.
  2. Stk. 2.
    Infrastrukturforvalteren skal stille de tekniske forskrifter, der er nødvendige for kørslen på et baneafsnit, til rådighed for jernbanevirksomhederne.
  3. Stk. 3.
    Transportministeren kan pålægge infrastrukturforvalteren at afgive tekniske og statistiske oplysninger om den jernbaneinfrastruktur, som vedkommende forvalter, herunder oplysninger om jernbanevirksomhedernes trafik på jernbaneinfrastrukturen. Transportministeren bestemmer den form, hvori oplysningerne skal afgives.