Jagt- og vildtforvaltningsloven § 9

  1. § 9
    Mærkning af vildt må kun foretages efter tilladelse fra miljøministeren.