Jagt- og vildtforvaltningsloven § 8

  1. § 8
    Billed- og lydoptagelser samt registrering og iagttagelse ved reder og ynglepladser må ikke ske på en sådan måde, at vildtet og dets yngel forulempes.