Jagt- og vildtforvaltningsloven § 7

  1. § 7
    De pattedyr, der er nævnt i bilag 1, må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier af de omfattede dyrearter.
  2. Stk. 2.
    Fugle må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden.