Jagt- og vildtforvaltningsloven § 64

  1. § 64
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.