Jagt- og vildtforvaltningsloven § 6

 1. § 6
  Med henblik på at beskytte vildtet eller regulere udnyttelsen heraf kan miljø- og fødevareministeren fastsætte regler om, herunder forbud mod
  1. 1) udsætning, indfangning og hold af vildt, herunder rovfugle og ugler,
  2. 2) handel med og besiddelse af vildt og dele heraf og
  3. 3) indsamling af, handel med og besiddelse af æg fra fuglevildt.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om kontrol med og registrering af hold af vildt, herunder regler om, at ministeren uden retskendelse kan lade udtage prøver af individer af bestemte vildtarter.
 3. Stk. 3.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om biotopplaner.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kun personer, som har gennemgået et kursus, kan udsætte fuglevildt. Miljø- og fødevareministeren kan endvidere fastsætte regler om kursus i udsætning af fuglevildt.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om aflevering af vildt, der findes dødt i naturen.
 6. Stk. 6.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om registrering af private ægsamlinger.
 7. Stk. 7.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kun personer eller virksomheder, der af ministeren har fået autorisation hertil, må behandle og pleje tilskadekommet vildt. Der kan tillige fastsættes regler om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.