Jagt- og vildtforvaltningsloven § 58

 1. § 58
  Loven træder i kraft den 1. april 1994.
 2. Stk. 2.
  Reglerne i § 18, stk. 1, 2 og 6, 2. pkt., træder dog først i kraft den 1. april 1997.
 3. Stk. 3.
  Reglen i § 18, stk. 7, træder i kraft den 1. september 1993.
 4. Stk. 4.
  Følgende lovbestemmelser ophæves:
  1. 1) lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 11. december 1987,
  2. 2) § 9, stk. 2, i lov nr. 386 af 6. juni 1992, dyreværnslov.