Jagt- og vildtforvaltningsloven § 56

  1. § 56
    Overtrædelse af § 13, § 17, § 19, stk. 1, og § 31 påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.