Jagt- og vildtforvaltningsloven § 53 a

  1. § 53 a
    En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås i overensstemmelse med §§ 7, 10 og 11 i miljøskadeloven.