Jagt- og vildtforvaltningsloven § 51

 1. § 51
  Miljø- og fødevareministeren nedsætter et vildtforvaltningsråd, der er rådgivende for ministeren i spørgsmål om jagt og vildtforvaltning.
 2. Stk. 2.
  Rådets formand udpeges af miljø- og fødevareministeren.
 3. Stk. 3.
  Rådets medlemmer udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter en forretningsorden for rådet.