Jagt- og vildtforvaltningsloven § 51

 1. § 51
  Miljøministeren nedsætter et vildtforvaltningsråd, der er rådgivende for ministeren i spørgsmål om jagt og vildtforvaltning.
 2. Stk. 2.
  Rådets formand udpeges af miljøministeren.
 3. Stk. 3.
  Rådets medlemmer udpeges af miljøministeren efter indstilling fra de nærmeste interesserede organisationer.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren fastsætter en forretningsorden for rådet.