Jagt- og vildtforvaltningsloven § 5

  1. § 5
    Miljøministeren kan fastsætte regler om, at visse vildtarter i nærmere bestemte områder kun må jages efter tilladelse fra ministeren.