Jagt- og vildtforvaltningsloven § 44

  1. § 44
    Personer, der har jagttegn, skal være dækket af en ansvarsforsikring i et forsikringsselskab, der lovligt kan udøve forsikringsvirksomhed her i landet. Forsikringen skal dække krav om erstatning og godtgørelse for skader, der forvoldes ved skudafgivelse under jagt.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren fastsætter nærmere regler om forsikringsordningen.