Jagt- og vildtforvaltningsloven § 39

  1. § 39
    Vildt må kun beskydes af personer, der har jagttegn. Jagttegn udstedes af miljøministeren.
  2. Stk. 2.
    Jagttegn skal medbringes under jagt sammen med fotolegitimation og skal på forlangende vises til politiet.