Jagt- og vildtforvaltningsloven § 39

  1. § 39
    Vildt må kun beskydes af personer, der har jagttegn. Jagttegn udstedes af miljø- og fødevareministeren.
  2. Stk. 2.
    Jagttegn skal medbringes under jagt sammen med fotolegitimation og skal på forlangende vises til politiet.