Jagt- og vildtforvaltningsloven § 38

  1. § 38
    Miljøministeren kan pålægge en grundejer at foretage nærmere angivne foranstaltninger til varetagelse af de hensyn, der er nævnt i § 37.
  2. Stk. 2.
    Hvis ejeren ikke udfører foranstaltningen, kan miljø- og fødevareministeren lade den foretage.