Jagt- og vildtforvaltningsloven § 27

  1. § 27
    Miljøministeren kan fastsætte regler om jagtformer, herunder forbyde særlige jagtformer inden for bestemte områder.