Jagt- og vildtforvaltningsloven § 26

  1. § 26
    Jagt fra motordrevet fartøj må ikke finde sted på søer og andre ferske vande.