Jagt- og vildtforvaltningsloven § 25

  1. § 25
    Jagt må ikke finde sted fra motordrevet køretøj og luftfartøj.