Jagt- og vildtforvaltningsloven § 24

  1. § 24
    Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes.