Jagt- og vildtforvaltningsloven § 23

 1. § 23
  Nedlæggelse eller ombringelse af vildt må kun finde sted med skydevåben.
 2. Stk. 2.
  Rovfugle og ugler må ikke anvendes til jagt.
 3. Stk. 3.
  Jagt må ikke finde sted ved anvendelse af levende lokkedyr.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke typer våben og ammunition der må anvendes, om salg af visse typer ammunition og om, at visse typer ammunition ikke må medtages på jagt.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om jagt med visse arter af rovfugle.
 6. Stk. 6.
  Miljøministeren kan fastsætte regler om anvendelse af hjælpemidler, lokkemidler og lignende til jagt, herunder forbud mod at anvende visse midler.