Jagt- og vildtforvaltningsloven § 22

 1. § 22
  Ingen må jage på en måde, der
  1. 1) udsætter vildtet for unødige lidelser,
  2. 2) skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for nærliggende fare for at blive skadet eller
  3. 3) medfører haglnedfald på anden persons bolig, have eller gårdsplads.
 2. Stk. 2.
  Personer under 18 år, der har gyldigt jagttegn, må kun udøve jagt i følge med en person over 18 år, der også har gyldigt jagttegn.