Jagt- og vildtforvaltningsloven § 16

  1. § 16
    Der må ikke drives jagt på eller fra offentlig vej eller sti.
  2. Stk. 2.
    Det er dog tilladt at tilegne sig vildt, der er beskudt på egen jagtgrund, når det falder på tilgrænsende offentlig vej eller sti.