Jagt- og vildtforvaltningsloven § 12

 1. § 12
  Til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage, kan miljøministeren yde tilskud til
  1. 1) ophjælpning af vildtbestanden, herunder forbedring af vildtets levesteder,
  2. 2) oplysning om jagt og vildtpleje,
  3. 3) landsdækkende jagtforeninger,
  4. 4) gennemførelse af forvaltningsplaner for sjældne eller truede vildtarter,
  5. 5) forskning, uddannelse og overvågning og
  6. 6) andre jagt- og vildtforvaltningsformål efter miljøministerens nærmere bestemmelse.