Investorfradragsloven § 13

  1. § 13
    I skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 7 i lov nr. 396 af 2. maj 2018, § 13 i lov nr. 1130 af 11. september 2018 og § 37 i lov nr. 1429 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer: