Investorfradragsloven § 1

  1. § 1
    Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage investeringer i visse små og mellemstore selskaber efter reglerne i denne lov (investorfradrag).