Investeringsscreeningsloven § 49

  1. § 49
    Loven træder i kraft den 1. juli 2021.
  2. Stk. 2.
    Loven finder ikke anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er gennemført inden den 1. september 2021.