Investeringsscreeningsloven § 45

  1. § 45
    Retten træffer afgørelse, efter at parterne og den særlige advokat beskikket efter § 42, stk. 2, har haft lejlighed til at udtale sig.